Filiz ÇELİK
Koordinatör
Bünyamin ABAY
Proje Uzmanı
H.İbrahim ATEŞ
Proje Uzmanı
Suna YAŞAR
Proje Uzmanı
 
 
FİLİZ ÇELİK fbcelik@hotmail.com
H.İBRAHİM ATEŞ
h.ibrahim.ates1@icisleri.gov.tr
BÜNYAMİN ABAY
bunyamin.abay@icisleri.gov.tr
SUNA YAŞAR suna.yasar@icisleri.gov.tr
TELEFON    
 (Dahili)        
0266 245 13 01
188-189-220