Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından, 09/08/2019 tarihinde Balıkesir Valiliği Kurtdereli Toplantı Salonunda "Sivil Toplum Destek Programı III. Dönem Hibe Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilen 41 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda; Sivil Toplum Destek Programı III. Dönem hibe çağrısının hedefi, amaçları, öncelik alanları, sağlanacak mali destek, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.