AB Başkanlığınca uygulanan Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Altıncı Dönemi teklif çağrısı 19 Eylül 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Proje başvurularının 12 Kasım 2019 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

AB Başkanlığı tarafından Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Altıncı Dönemi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantı yerleri ve tarihleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

 

Tarih

Adres

İstanbul

4 Ekim 2019

Whyndham Grand İstanbul

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 – 183,  34394, Şişli/İstanbul

Ankara

7 Ekim 2019

Movenpick Ankara

Beştepe Mahallesi No:1, 06520,  Söğütözü Yenimahalle/Ankara

Ordu

9 Ekim 2019

Radisson Blu Ordu

Nizamettin, Boztepe Kümevleri Mevkii

No:54 /1, 52000, Altınordu/Ordu

Mersin

11 Ekim 2019

Mersin HiltonSA

Palmiye, 1225. Sk. No:1, 33110, Yenişehir/Mersin

Malatya

15 Ekim 2019

Ramada Plaza Malatya Hotel

Özalper Mah. Ankara Cad. İstasyon Virajı, 44090, Malatya

İzmir

18 Ekim 2019

Yaşar Üniversitesi

Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu

Üniversite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol, Bornova/İzmir

Antalya

18 Ekim 2019

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi B Blok Amfi 1

Dumlupınar Bulvarı, 07058, Kampüs Antalya

 

 

Bilgilendirme Toplantısına katılmak için lütfen katılımcı formunu doldurunuz

Program hakkında daha detaylı bilgiye ve başvuru dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ab.gov.tr/51766.html

 

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE ANTALYA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

TASLAK GÜNDEM
13:30-14:00 Kayıt
14:00-14:15 Açılış Konuşmaları
14:15-15:00 Sivil Toplum Diyaloğu – VI Hibe Programı Tanıtımı
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-15:45 Başvuru ve Değerlendirme Süreci
15:45-16:30 Proje Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
16:30-17:00 Soru & Cevap
BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ UYGUN EYLEMLER
TANIM
Bir eylem (proje), bir dizi faaliyetten oluşur.

 
SÜRE
Bir eylemin ilk planlanan süresi 12 aydan az veya 15 aydan fazla olamaz.
 
SEKTÖRLER VEYA TEMALAR
Sivil toplum
 
YER
Eylemlerin Türkiye ve AB Üye Devletlerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uygun şekilde gerekçelendirildiğinde, uygun olan diğer ülkelerde bazı faaliyetler uygulanabilir. Ancak, bu tür faaliyetler eylemin büyük bölümünü teşkil edemez.
 
EYLEM TÜRLERİ
Programın amaçlarına ulaşmayı hedefleyen ve öncelikli alanların en az birine girmeyi amaçlayan aşağıda sıralanan AB müktesebat bölümleri kapsamındaki tüm faaliyetler finansman için uygun olabilir.
Tasarlanan eylemler, aşağıda verilen müktesebat topluluğunun en az bir bölümüyle ilgili sorunları ele almak için diyalogu geliştirmelidir:
 
1) Malların Serbest Dolaşımı
2) İşçilerin Serbest Dolaşımı
3) Kuruluş Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü
4) Sermayenin Serbest Dolaşımı
5) Kamu İhaleleri
6) Şirketler Hukuku
7) Fikri Mülkiyet Hukuku
8) Rekabet Politikası
9) Finansal Hizmetler
10) Bilgi Toplumu ve Medya
11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
13) Balıkçılık
14) Ulaştırma Politikası
15) Enerji
16) Vergilendirme
17) Ekonomik ve Para Politikası
18) İstatistikler
19) Sosyal Politika ve İstihdam
20) İşletme ve Sanayi Politikası
21) Trans-Avrupa Ağları
22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23) Yargı ve Temel Haklar
24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25) Bilim ve Araştırma
26) Eğitim ve Kültür
27) Çevre
28) Tüketici ve Sağlığın Korunması
29) Gümrük Birliği
30) Dış İlişkiler
31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
32) Mali Kontrol
33) Mali ve Bütçesel Hükümler
 
Listelenen eylemler yalnızca örnek amaçlıdır ve bu tür eylemlerle sınırlı değildir.
Öncelik Alanı 1: Türkiye'deki STK'lar ile AB müktesebatı ve politikaları kapsamındaki alanlarda Avrupalı ​​meslektaşları arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde uzun vadeli sürdürülebilir işbirliği kurmak
• AB müktesebatı ve politikaları kapsamında bilgi transferine, deneyimlerin paylaşılmasına ve en iyi uygulamalara dayalı işbirliği modellerinin geliştirilmesi;

• Türk STK'ların AB üye ülkelerindeki katılım süreci ve AB politikaları konusundaki meslektaşlarıyla işbirliği geliştirmeleri için kapasite geliştirme;

• Mevcut yasal çerçevenin uygulanmasının analiz edilmesi ve izlenmesi konusundaki kapasitelerini güçlendirerek STK'ların Türkiye katılım sürecine katılımını teşvik etmek;

• Avrupalı ​​STK'larla işbirliği içinde savunuculuk ve politikaya katılım için Türk STK'ları için kapasite geliştirme faaliyetleri;

• Belirli AB müktesebatı veya politikasına ilişkin olarak savunuculuk ve politikaya katılım eylemlerinin uygulanması;

• Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki STK'lar arasında ağlar oluşturmak veya geliştirmek.

Öncelik Alanı 2: Türkiye ve AB içindeki genel kamuoyunun, Türkiye'nin AB üyeliğinin önemi, olumlu etkileri ve yararları üzerine etkisi
• AB ve Türkiye’deki mevcut kaygıları ve yanlış algıları tespit etmek ve bunları tartışmak ve üstesinden gelmek için girişimleri teşvik etmek;

• Halkın bilinçlendirilmesini ve AB politikaları konusundaki anlayışını geliştirmek ve AB'ye katılım sürecinin Türkiye'deki vatandaşların günlük yaşamları üzerindeki etkisini göstermek;

• Türkiye’nin AB üyeliğinin hem Türkiye’ye hem de Avrupa ülkelerinde karşılıklı yararlarını artırmak;

• STK'ların AB katılım sürecine katılımının ve katkısının önemi konusunda farkındalık yaratmak;

• Ortak kültürel değer ve politikaları, kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü teşvik etmek;

• Daha geniş kitlelere veya belirli gruplara, sektörlere veya bölgelere yönelik AB politikaları hakkında bilgi sağlanmasını sağlamak.

Öncelik Alanı 3: Türkiye'deki önceki STK mali yardımları altında kurulan Avrupa'daki meslektaşları ve CSD müdahaleleri de dahil olmak üzere diğer AB programları ile Türkiye'deki STK'lar arasındaki diyalogun daha da güçlendirilmesi.

• STK'lar arasında bilgi ve beceri paylaşımını teşvik etmek için AB ile Türkiye arasında bölgesel ve uluslararası ağ ve platformları güçlendirmek / kurmak;

• STK'ların AB entegrasyon süreci hakkında düzenli olarak bilgilendirilmelerine yardımcı olacak platformları güçlendirmek veya oluşturmak;